Топер

    • ја зголемува висината на целиот креветен состав
    • му дава дополнителна удобност на креветот
    • ја продолжува трајноста на душекот