Суперлукс
најефтин модел на медицински душек

Најефтин  модел на медицински душек од џепестото јадро. Во стандардна изведба се произведува со летно-зимска страна од квалитетни ткаенини. Спаѓа во помеки медицински душеци.