Спортиво
За рекреативци и спортисти

Повеќеслојното микроџепесто јадро со 1120 самостојни мини-џепести пружини на м2 за врвни анатомски особини. Се одликува со одлични термофизиолошки карактеристики благодарение на вбризгани частички на бука за регулирање на влага и топлина. Затоа е идеален за спортисти и рекреативци, за лица со ревматски тегоби и лица што се често во стресна состојба, психофизички напнати и подложни на потење.