Сиеста
Повеке преграден душек

Основен модел на медицински душек  со повекезонско џепесто јадро. Со различните тврдини на џепестото јадро во секоја зона се постигнува порамномерен притисок на телото на душекот. Овозможено е независно прилагодување на душекот кон сите сегменти на телото и на тој начин го потпира телото во секоја положба од спиењето.  Со тоа телото е поставено во поприродна положба, со што се намалува можноста за деформации на рбетот.