SeaCell

Се работи за навлака која содржи текстилни материјали исткаени од природни влакна на морски алги и целулоза (дрво). Со тоа се остварува активната размена на природните состојки помеѓу навлаката и кожата на лицето кое спие. Збогатена со калциум, магнезиум и витамин Е тие влакна делуваат заштитно и противоспалително, што е базна особина на SeaCell влакната. Наведените состојки се ослободуваат низ природната влага на кожата при лежење.