Royal Vario
Royal со подигање на делот за главата

Royal Vario освен стандардните карактеристики Royal може да се сретне и во следните облици:

  • ефикасно растеретување на душекот до 30%
  • обезбедена долготрајност и здрава функционалност на комплетниот креветен систем
  • се препорачува за стари лица, болни и лица кои очекуваат комфорен кревет
  • се препорачува употреба на душек со џепесто јадро (медицински душек)
  • на долниот дел на креветот вграден е метален граничник кој го спречува лизгањето на душекот по креветот
  • височината на делот за главата се регулира по желба