Со мелен сунѓер

Јастукот е сошиен од сирова избелена 100% памучна ткаенина (“жолтица”) додека како полнило се користи регенерат од сунѓер (мелен сунѓер). Тежината на јастукот е 1200 гр. иако може да се пополни и по желба на купувачот.

*Овие јастуци можат да се произведат и во димензии по желба на купувачот.