Роса
Душек отпорен на влага, прозрачен и секогаш сув

Душекот е наменет за лица кои ноќе излачуваат повеќе течности ( пот ). Се намалува можноста за појава на реуматски тегоби и декубитус. Поради својот состав душекот е со поголеми димензии со што дополнително се остварува поголемо движење на воздухот. Посебно здрава сува клима овој душек обезбедува во верзијата со Hydrofast пресвлека која е одличен спроведувач на влагата по целата површина на душекот и таа брзо испарува. Облогата на душекот не пропушта влага кон џепестото јадро, туку ја дистрибуира бочно и нагоре, и правилно се распоредува по површината благодарение на  Hydrofast пресвлеката.