Спанко

Јастукот Спанко нуди нови можности во делот на индивидуалност на спиењето. Во потполност е приспособен на анатомските и биолошките потреби на лицето кое спие, осигурува оптимални микроклиматски услови, произведен од материјали кои не се штетни по здравјето. Оптимално го потпира и се приспособува кон вратниот дел на рбетот, па може да биде и составен дел на помошта во случај на различни заболувања.

Самата конструкција се состои од термоосетлива visko memory пена во која се вградени полиуретански спирални пружини. Благодарение на ваквата комбинација јастукот е изразено прозрачен и овоможува благопријатност во текот на ноќното одморање. Јастукот Спанко се произведува во неколку димензии и неколку индекси на удобност со што се приспособува кон различни возрасти.

Димензиите на јастукот се 70×40 цм или 50×40 цм.