Pallas
идеално решение за домови и хотели

  • целосната прозрачност осигурува здрава клима за спиење
  • може да се изработува во сите димензии до 100 цм и во широчина и должина по желба на купувачот
  • ефикасно растеретување на душекот до 15%
  • можност за спојување на 2 кревети со помош на спојка во брачен кревет
  • делови за главата: Sylt, Sylt Extra, Elba, Carlton, Swing, Majestic, Venezia, Venezia Extra, Castello, Arabella, Luxury, Deluxe
  • ткаенина според понудената палета
  • височина на креветот без ногарки: 22 цм
  • ногарките на креветот можат да бидат дрвени, од PVC или со тркалца во височина од 6,5;11;15 и 20 цм
  • формата на дрвените ногарки може да биде округлеста, четвртаста, а зависно од желбата на купецот ногарките можат да бидат тапацирани
  • подниците ја подобруваат прозрачноста на креветот и осигуруваат здраво спиење

Најважната карактеристика на креветите Pallas е еластичната летвеста подлога од таканаречени latoflex елементи (попречни летвици од ламелирано дрво) чија еластична функција придонесува до растеретување на душекот под тежината на лицето кое спие, а со самото тоа и со квалитетното приспосбување на душекот на телото како и до зголемена трајност на комплетниот креветен систем.