Pallas exclusiv

  • креветот се изработува во комбинација со повеќе видови подници: фиксни, со подвижен дел само во делот за главата, со
    подвижен дел за гчавата и нозете, како и подници со електричен механизам за подигање во пределот на нозете и главата
  • простран, со цврста конструкција и изразено стабилен
  • ефикасно растеретување на душекот до 15%
  • дишекот се сместува во рамка која е сочинета од бочните страни на креветот со еластична подлога на дното
  • купувачот може да избере помеѓу следниве делови за главата (Majestic, Carlton, Castello, Arabella, Deluxe или Luxury)
  • ткаенини според понудената палета
  • надворешните димензии на креветот со делот за главата се 27 цм поголеми по должина и широчина од зададената димензија на креветот т.е. димензиите на душекот
  • бочната височина на креветот е 33 цм

Pallas exclusiv е врвен кревет кој гарантира здрав одмор, односно со својот дизајн и ексклузивен облик станува носител на среќна и пријатна животна интима.

* поради естетика се препорачуваат здебелени, помасивни страници (Венеција екстра, Мажестик, Кастело, Карлтон, Арабела, Luxury и Deluxe)