Microcare line

Врвна антибактериска навлака со изразени еколошки својства што не е штетна по човечкиот организам. Навлаката во својата структура поседува вградени молекули кои во допир со влагата и солите од телото на лицето кое спие ослободуваат кислород. Молекулите на кислородот агресивно се врзуваат за габичките и бактериите и истите физички ги уништуваат. Од причина што габичките и бактериите ги смекнуваат одумрените станици на кожата со која се хранат грините, во овој случај, со елиминација на бактериите и габичките грините остануваат без храна, веднаш штом овие исчезнале од душекот.

Вообичаен начин за уништување на грините, кои во класичниот душек бројат и до милион, е зачестеното ветреење на душекот. Меѓутоа, во денешните современи услови на живеење станува се потешко често да се ветреат креветните системи. Поради таа причина, навлаките MicroCare line ја претставуваат новата генерација на антибактериски пресвлеки која со своето дејство овозможува целосна заштита од бактерии и габички, ја спречува репродукциајта на куќниот прав и благопријатно и освежувачки дејствува врз кожата на лицето кое спие.