Malaga
Елегантна хотелска постелнина со фини надолжни линии.


Квалитет: дамаст- 100% памук