Корисно

Оваа страница содржи промотивни материјали за нашите производи во PDF формат. Со кликнување на линковите ќе го отворите приказот на секоја поединечна содржина, а доколку сакате истата да ја пренесете на својот компјутер кликнете на линкот со десната типка од глувчето, а потоа изберете ја можноста “Save As” („Сними како“).

Производен каталог
http://www.bernarda.hr/pdf/Katalog_MK.pdf (5,2 mb)

Летак “Добар сон”
http://www.bernarda.hr/pdf/Dobarson.pdf (805 kb)

Логотип во векторска форма (CDR, PDF)
http://www.bernarda.hr/files/logos/ (65 kb)