Ideal N

Најчесто користен квалитет за хотели.Бели, нови пердуви од пајки и гуски, класа I, 85% пердуви, 15% рестлови од пердуви.

Стандардна, димензија на сите јорганести прекривки е 200 x 135 цм, но на ваше барање можно е да се изработи и во нестандардна димензија.