Exclusive Motor GN

* GN = со подигање на делот за главата и делот за нозете