Energy line

Energy line навлаката, благодарение на својот состав, ги неутрализира штетните влијанија на електромагнетните зраци, го намалува статичкиот електрицитет покрај врвното антибактериско делување на влакна од сребро. Штетните и отровни материи кои во текот на денот се собираат во нашиот организам, се “испуштаат” при спиењето. Често и неквалитетно одмарање потенцирано со современиот стресен начин на живеење, доведува до состојба на премаленост, хроничен замор и исцрпеност, што конечно резултира со болест.  Energy linе навлаката го зголемува нивото на енергијата на телото, ги уравнотежува психичките пореметувања и тешкотии како што се нервози и хиперактивности и делува антистресно намалувајќи ги кардиоваскуларните тегоби и подобрувајќи го квалитетот на спиењето.